Knjiga, Ratarstvo i krmno bilje za praksu, sniženo