Marmoset beba starih 9 tjedana, majmuni na raspolaganju