Smeštaj u Skoplju, ARS Prenoćište, hotelski smeštaj, sobe, apartmani, noćenje u Skoplju