Registracija

Za korišćenje Klik Oglasa potrebno je da kreirate korisnički nalog, odnosno da se registrujete kao član sajta Klik Oglasi. Ukoliko posedujete Facebook ili Gmail nalog, registracija nije neophodna. Klik Oglasima možete pristupiti korišćenjem jednog od ova dva naloga.

Registracija - kreiranje naloga