Ostali tehnički uređaji

KFL08 nosač klizne i navojne šipke 8mm

Namenjen je za klizne šipke ili rotaciona vretena. Unutrašnji prečnik: 8mm USLOVI PRODAJE ...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 7
: 3

ACS712ELCTR-30A AC DC 30A senzor jačine struje ...

Ovaj senzor je namenjen za merenje jačine struje do 30A. Tehničke karakteristike: Napajanje: 5V...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 7
: 3

X9C104 40R~100k digitalni potenciometar

Ovaj modul je namenjen za digitalno podešavanje otpora. Praktično je digitalni promenljivi otporn...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 8
: 2

GP2Y1010AU0F optički senzor za prašinu optical ...

Ovaj kit je namenjen za elektronsko praćenje prisustva prašine u vazduhu. Zenzor radi po principu...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 3
: 1

Navojna šipka za 3D štampače Prusa RepRap 200mm...

Ova navojna šipka je namenjena za 3D štampače i druge uredjaje gde je neophodno pretvaranje rotac...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 3
: 4

Elastični nosač kablova za CNC 3D 1m

Ovaj elastični nosač kablova se koristi u mehaničkim i drugim sklopovima, gde dolazi do učestalog...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 2
: 3

Navojna šipka za 3D štampače Prusa RepRap 400mm...

Ova navojna šipka je namenjena za 3D štampače i druge uredjaje gde je neophodno pretvaranje rotac...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 3
: 4

Klizna šipka 600mm x 12mm

Ova klizna šipka je namenjena za CNC mašine 3D štampače i druge uredjaje gde je neophodno obezbed...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 3
: 3

Arduino Nano v3 ekspanziona ploča expansion shield

Ova ploča je namenjena za Arduino Nano v3.0. Uz pomoć nje su grupisani izlazi kojima je lakše pri...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 3
: 3

Modul napajanje 220V AC na 5V 3.3V DC 0.5A izol...

Ovaj modul je namenjen za napajanje uredjaja koji zahtevaju istovremeno dva različita napona. Sva...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 3
: 3

Modul napajanje 220V AC na 12V 5V DC 12W izolovano

Ovaj modul je namenjen za napajanje uredjaja koji zahtevaju istovremeno dva različita napona. Sva...

15.08.2017. Apatin

Viđen: 2
: 3

Vodjica klizne šipke 12mm SBR12UU

Ova vodjica je namenjena za klizne šipke prečnika 12mm. Svojim oblikom olakšava rad na kliznim ši...

14.08.2017. Apatin

Viđen: 2
: 3

DDS signal generator

Signal generator se koristi za ispitivanje uredjaja putem osciloskopa. Generi signal preciznog iz...

14.08.2017. Apatin

Viđen: 5
: 3

Modul napajanje 220V AC na 24V 5V DC 12W izolovano

Ovaj modul je namenjen za napajanje uredjaja koji zahtevaju istovremeno dva različita napona. Sva...

14.08.2017. Apatin

Viđen: 5
: 3

8 kanalni optokopler modul

Ovaj optokoplerski modul; je namenjen za prenos signala gde postoji opasnost od prenapona. Tehni...

14.08.2017. Apatin

Viđen: 7
: 3

L53L0X Distance Sensor senzor udaljenosti dalji...

Šalje jedan IC laserski signal, i pravi vreme potrebno za refleksiju. Iz njega računa udaljenost ...

14.08.2017. Apatin

Viđen: 5
: 3

Krajnji (granični) prekidač

Ovi limitirajući (granični) prekidači su namenjeni za elektromehaničke sklopove. Tehnicke kar...

12.08.2017. Apatin

Viđen: 49
  : 3

Elektromagnetni ventil 2V025-08 12VDC

Elektromagnetni ventil, za uključenje i iksključenje dovoda komprimiranog i filtriranog vazduha ...

09.08.2017. Apatin

Viđen: 11
: 3

KP000 nosač klizne šipke 10mm

Namenjen je za klizne šipke ili rotaciona vretena. Unutrašnji prečnik: 10mm USLOVI PRODAJE...

09.08.2017. Apatin

Viđen: 6
: 1

Kontroler CNC TB6600 4A za jednu osu

Ovaj kontroler omogućava rad sa steper motorima velike snage (do 4A). Tehničke karakteristike: ...

08.08.2017. Apatin

Viđen: 8
: 3

1 2 3 ... 11 12 13