Ostali tehnički uređaji

Raspberry Pi GPIO Expansion Board Shield 3B 2B+ B+

Ova GPIO ploča je namenjena za povezivanje senzora, relea, uredjaja i drugih elektronskih kompone...

21.07.2017. Apatin

Viđen: 1
: 2

USB Logički analizator, 8 kanala - 24M

Ovaj logički analizator služi da istovremeno posmatrate do 8 različitih signala preko USB porta, ...

19.07.2017. Apatin

Viđen: 5
: 3

HLK-RM04 UART Serial to Ethernet WIFI LAN WAN

Ovaj modul je namenjen za projekte gde je neophodno preko serijske veze uspostaviti mrežu ka Wifi...

19.07.2017. Apatin

Viđen: 5
: 3

Raspberry Pi B+ keyestudio GPIO Shield PCF8591 ...

Ovaj uredjaj je namenjen za digitalizaciju analognog signala preko Raspberry Pi B+. Povezuje se ...

19.07.2017. Apatin

Viđen: 4
: 3

Raspberry Pi keyestudio 4 kanalni rele

Ovaj modul omogućava da se preko Raspberry Pi upravlja sa 4 relea. Sami relei imaju NO i NC polož...

19.07.2017. Apatin

Viđen: 3
: 3

Adapter 220V AC na 48V DC 400W

Ovaj adapter je namenjen za potrošače od 24V DC. Tehničke karakteristike: Ulazni napon: 220V AC...

19.07.2017. Apatin

Viđen: 4
: 3

Raspberry Pi 3B 2B B+ A+ VGA shield V2.0

Ovaj expansion shield je namenjen da se preko GPIO porta od Raspberry Pi-a izbaci slika preko VGA...

17.07.2017. Apatin

Viđen: 4
: 2

SHF10 nosač navojne šipke i vretena 10mm 3D CNC

Ovaj deo je namenjen za fiksiranje navojne ili klizne šipke. Prečnik centralnog otvora: 10 mm ...

14.07.2017. Apatin

Viđen: 5
: 3

Raspberry Pi 16 Bits I2C ADS1115 Module AD DA 4...

INTERNAL PGA: Available Resolution 16-bit I2C™ INTERFACE: Pin-Selectable Addresses Channels Nu...

14.07.2017. Apatin

Viđen: 9
: 2

Arduino Micro Uno R3 nano ATmega32u4 5V 16MHz

Namenjen je za mikrokontrolerske projekte sa ATmega32U4, podržava 5V napajanje i module. Tehničk...

13.07.2017. Apatin

Viđen: 8
: 3

Arduino MAX6675 K Type SPI temperature sensor

Ovaj modul omogućava da se preko SPI interfacea očitava temperatura K tipe senzora. Omogućava šir...

13.07.2017. Apatin

Viđen: 5
: 3

A7 GSM modul

Ovaj GSM modul je naslednik A6 modula i unapredjen je u odnosu na prethodni. Stabilniji je i ima ...

13.07.2017. Apatin

Viđen: 5
: 3

BMP280 Arduino barometarski senzor

Ovaj modul je namenjen za merenje pritiska. Korsti se u raznim projektima, od mernih instrumenata...

12.07.2017. Apatin

Viđen: 8
: 3

Raspberry Pi 3B 2B B+ A+ VGA shield 666

Ovaj shield je namenjen za Raspberry Pi 3B / 2B / B+ / A+ i preko GPIO priključka daje sliku na V...

12.07.2017. Apatin

Viđen: 9
: 3

Raspberry Pi IR kamera 5MP 1080P HD 2 IR LED

Ova kamera se koristi sa Raspberry Pi pločama. Isporučuje se sa flat kabelom za povezivanje. Ima ...

12.07.2017. Apatin

Viđen: 8
: 3

Mega2560 R3 Pro Mini ATMEGA16U2 meduino

Ovaj modul sadrži isto što i svaki standardni Mega2560, samo što je znatno manjih dimenzija, a st...

11.07.2017. Apatin

Viđen: 8
: 1

Raspberry Pi BB+ 3.5 TFT LCD 320x480 touch screen

Ovaj TFT monitor je namenjen za prikazivanje slike i unosa podataka preko touch screena. Koristi ...

11.07.2017. Apatin

Viđen: 8
: 3

Arduino na Raspberry Pi shield expansion board

Ova ploča je namenjena da se shieldovi i moduli za Arduino mogu povezati na Raspberry Pi. Obavezn...

11.07.2017. Apatin

Viđen: 6
: 3

Raspberry Pi 16 kanalni Servo Raspi PWM servo v1.0

Ovaj kontroler se koristi za upravljanje sa 16 kanala, preko kojih možete upravljati servo motori...

11.07.2017. Apatin

Viđen: 6
: 3


Oglas bez slike

TDA8932 Digital mono pojačalo 35W

Mono pojačalo malih dimenzija. Pogoduje za aktivne kutije ili druge projekte do snage od 35W. Rad...

11.07.2017. Apatin

Viđen: 7
: 0

1 2 3 ... 9 10 11