Oglasi Svilajnac

Voćarstvo-KNJIGA, ATLAS REZIDBE VOĆAKA

KNJIGA, ATLAS REZIDBE VOĆAKA, POPUST Voćarstvo je komplementarna nauka ili ako hoćete celovito z...

26.09.2019. Svilajnac

Viđen: 10
: 1

Voćarstvo-Knjiga, "Kalemljenje voćaka i rasadni...

Knjiga, "Kalemljenje voćaka i rasadničarstvo(sa zaštitom)" Sličnih knjiga ima, ali koncepcija...

26.09.2019. Svilajnac

Viđen: 11
: 1

Voćarstvo-Rezidba, zaštita i agrotehnika jagoda...

Rezidba, zaštita i agrotehnika jagodastih i ređe gajenih voćaka U poslednje vreme poljoprivredni...

26.09.2019. Svilajnac

Viđen: 8
: 1

Zaštita bilja-Knjiga, Pesticidi i zaštita u voć...

Knjiga, Pesticidi i zaštita u voćarstvu i vinogradarstvu, popust Knjiga "Pesticidi i zaštita u v...

26.09.2019. Svilajnac

Viđen: 7
: 1

Povrtarstvo-Knjiga, Savremena proizvodnja povrća

Knjiga, Savremena proizvodnja povrća, sniženo Smatram da je povrtarstvo visoko produktivna, ekon...

26.09.2019. Svilajnac

Viđen: 7
: 1

Ratarstvo-Knjiga, Ratarstvo i krmno bilje za pr...

Knjiga, Ratarstvo i krmno bilje za praksu, popust Ova knjiga je realizacija moje ideje da napiše...

26.09.2019. Svilajnac

Viđen: 8
: 1

Poljoprivreda-Knjiga, Osnovi navodnjavanja u po...

Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi, sniženo U ovom priručniku, ili ti monografiji, g...

26.09.2019. Svilajnac

Viđen: 8
: 1

KNJIGA, ATLAS REZIDBE VOĆAKA, za poljoprivredu

Voćarstvo je komplementarna nauka ili ako hoćete celovito znanje, a rezidba je jedno od najtežih ...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 105
: 1

Knjiga, Ratarstvo i krmno bilje za praksu, za f...

Ova knjiga je realizacija moje ideje da napišem knjigu, koja će predstavljati signifikantno znanj...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 26
: 1

Knjiga, Savremena proizvodnja povrća, za farmere

Smatram da je povrtarstvo visoko produktivna, ekonomski isplativa proizvodnja koja dolazi do izra...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 28
: 1

Knjiga, Pesticidi i zaštita u voćarstvu i vinog...

Knjiga "Pesticidi i zaštita u voćarstvu i vinogradarstvu" predstavlja sažetak materije, koja se o...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 20
: 1

Rezidba, zaštita i agrotehnika jagodastih i ređ...

U poslednje vreme poljoprivredni proizvođači su zainteresovani za voćarstvo sa većim brojem pitan...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 18
: 1

Knjiga, "Kalemljenje voćaka i rasadničarstvo(sa...

Sličnih knjiga ima, ali koncepcija knjige "Kalemljenje voćaka i rasadničarstvo (sa zaštitom)" je ...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 23
: 1

Knjiga, ratarstvo i krmno bilje za praksu=popust

U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaj...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 201
  : 1

Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi<po...

U knjizi "Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi", Stanka Nekića, dipl. ing. agr., obrađeno je pov...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 193
  : 1

Knjiga, Savremena proizvodnja povrća<=popust

Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnj...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 330
  : 1

Knjiga, Atlas rezidbe voćaka<=popust

U knjizi "Atlas rezidbe voćaka", čiji je autor Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, na svojstven ...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 359
  : 1

Knjiga, rezidba, zaštita i agrotehnika jagodast...

Stanko Nekić je ovom knjigom uspešno obradio gajenje jagodičastih voćaka, sa savremenim tehnolo...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 405
  : 1

Knjiga, Ratarstvo i krmno bilje za praksu, sniženo

U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg zna...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 225
  : 1

Knjiga- "Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi"

U knjizi Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, pr...

25.08.2019. Svilajnac

Viđen: 328
  : 1

1 2