Deklaracija o oglašavanju

Šta je deklaracija o oglašavanju

Zakon o informisanju Republike Srbije propisuje da se uz svaku oglasnu poruku, pod koje spadaju i besplatni mali oglasi, mora priložiti deklaracija o oglašavanju. Za sva pravna lica, preduzetnike, odnosno firme, deklaracija o oglašavanju je obavezna. Za fizička lica, odnosno građane, koji postavljaju oglase radi prodaje ličnih predmeta u vlasništvu, deklaracija o oglašavanju je obavezna u pojedinim slučajevima.

Grupe u kojima je neophodna deklaracija

U pojedinim grupama deklaracija o oglašavanju je obavezna za sve korisnike, bez obzira da li oglase postavljaju kao pravna lica, preduzetnici ili fizička lica, odnosno građani.

Grupe u kojim je deklaracija o oglašavanju neophodna su: Ponuda poslova, ponuda usluga, ponuda i kupovina lovačkog naoružanja i opreme.

Podaci za kreiranje deklaracije o oglašavanju

Prilikom postavljanja oglasa za koji je potrebna deklaracija o oglašavanju, ista se kreira automatski prema podacima koje ste uneli na strani "Deklaracija o oglašavanju". Podaci uneti na ovoj strani su validni 6 meseci računajući od dana unošenja.

U zavisnosti od odabrane vrste vašeg naloga, podaci potrebni za deklaraciju o oglašavanju se neznatno razlikuju.