Mali oglasi

Postavljanje oglasa

Svi registrovani korisnici sajta mogu postavljati neograničen broj oglasa. Korisnici sami kreiraju sadržaj oglasa i dužni su da podatke o predmetu ili usluzi oglašavanja navedu istinito.

Fotografije oglasa

Uz svaki oglasa moguće je dodati do 6 fotografija. Dozvoljeni formati fotografija su JPG, JPEG, GIF i PNG. Veličina fajla ograničena je na 2MB po fotografiji. Fotografije se prikazuju umanjeno u samom oglasu.
Svaki oglas sa fotografijama ima svoju stranu za uvećan prikaz fotografija. Strani se pristupa klikom na bilo koju od umanjenih fotografija u oglasu.

Oglasi sa videom

Uz oglas je moguće dodati video sa YouTube servisa.

Postavljanje videa se vrši na sledeći način:
Na YouTube stranici sa videom kliknite na opciju share ispod videa. Zatim iskopirajte selektovan tekst, odnosno link i postavite ga na predviđeno mesto ispod mesta za fotografije oglasa.

Linkovi u oglasu

Postavljanje linkova u oglasu nije dozvoljeno. Svaki oglas prolazi kroz filter koji briše linkove koje pronađe u oglasu. Linkovi se brišu iz svih oglasa, uključujući plaćene i istaknute oglase.

Pregledi oglasa

Za svaki oglas vodi se evidencija koliko puta je oglas pregledan. Ovaj podatak iskazan je u kontrolnom panelu na strani "Moji oglasi", pored naziva oglasa. Broj pregleda iskazuje se i kao podatak "Viđen" u listi oglasa po grupama.

U slučaju kad korisnik koji je postavio oglas otvara stranu sa oglasom, ovaj pregled se ne računa u broj pregleda oglasa, ako je korisnik ulogovan na sajt.

Lokacija oglasa

Prilikom postavljanja oglasa korisnik bira mesto (lokaciju) na koje se oglas odnosi. U listi mesta nalaze se gradovi, odnosno opštine u Republici Srbiji. U slučaju da se oglas odnosi na mesto koje nije u listi, potrebno je odabrati najbliže mesto odnosno opštinu.

Lokacija je naznačena u listi oglasa po grupama, kao i u samom oglasu ispod naslova oglasa.

Korisinici izvan Republike Srbije

Korisnici koji pristupaju sajtu sa teritorije druge države mogu nesmetano postavljati oglase. Ovi oglasi umesto mesta u oglasu imaju naziv države iz koje je korisnik prvi put pristupio sajtu. Na primer oznaka Crna Gora pored datuma oglasa na mestu predviđenom za mesto, označava da je korisnik koji je postavio oglas sa teritorije ove države.

Nazivi država istog govornog područja su napisani srpskim jezikom. Nazivi ostalih država su napisani engleskim jezikom.

Kontakt po oglasu

Korisnik sam bira način na koji želi da bude kontaktiran po oglasu. Moguće je odabrati više načina kontakta. Ponuđeni načini kontakta su: Telefon, SMS, E-mail, Privatna poruka i Skype.

Trajanje oglasa

Trajanje oglasa određuje sam korisnik koji postavlja oglas. Trajanje oglasa može biti: mesec dana, dva meseca ili četiri meseca.

Obnavljanje oglasa

Svaki oglas može se obnoviti pre isteka oglasa definisanog prilikom unosa. Ukoliko je prilikom unosa definisano da oglas bude obnovljen, obnova se radi automatski. U slučaju da je korisnik odabrao da bude obavešten pre isteka oglasa, isti dobija email poruku 3 dana pred istek sa linkom za obnovu oglasa.

Brisanje oglasa

Svaki oglas može biti obrisan. Oglas se može obrisati iz korisničkog panela u listi oglasa. Brisanje se vrši odabirom opcije obriši oglas.

U slučaju da oglas sadrži nedozvoljene predmete oglašavanja ili je oglas neprimerene sadržine, oglas može biti obrisan od strane administratora sajta.